Majitelé hradu Landštejna

od 13. do 21. století

Ve 13. – 14 století se většinou jednalo o královské leníky, tedy hrad nebyl jejich majetkem.

U osob psaných kurzívou nevíme, jaké měly postavení. Mohly být majiteli, purkrabími,poručníky, …

1231 Hartlieb z Landštejna

1256, 1259 Ulrich z Landštejna

1282 Sezima z Třeboně

? – 1312 Vítek z Landštejna

1312 – 1356 Vilém z Landštejna

1356 – 1363 Lipolt a Ojíř z Landštejna

1363 – 1378 Karel IV., český král

1378 - 1381 Václav IV., český král

1381 – 1400 Konrád I. Krajíř z Krajku

1400 – 1433 Lipolt Krajíř z Krajku

1433 – 1446 Konrád II. Krajíř z Krajku

1446 – 1491 Volfgang I. Krajíř z Krajku

1491 – 1492 Jiří a Konrád III. Krajířové z Krajku

1492 – 1513 Konrád III. Krajíř z Krajku, jako poručník dětí Jiřího

1513 - 1540 Zdeněk I. a Volf starší Krajířové z Krajku

1540 – 1545 Volf starší Krajíř z Krajku, jako poručník syna Zdeňka I.

1545 – 1579 Zdeněk II. Krajíř z Krajku

1579 Anna Krajířová z Krajku, provdaná z Roupova

1579 – 1599 Štěpán, svobodný pán z Eicinku

1599 – 1603 David Neumaier z Winterberka

1603 – 1618 Barbora Neumaier z Winterberka, rozená Štubik z Königsteinu, za svého nezletilého syna

1618 – 1621 Gotfried Neumaier z Winterberka

1621 – 1622 Kristian Hübner

1622 – 1623 Jakub Kecl z Rottendorfu

1623 – 1639 Maxmilian Mohr z Lichtenegu

1639 Jan Jakub  Khuen z Belasi a Lichtenberku

1639 – 1659 Matyáš Khuen z Belasi a Lichtenberku

1659 – 1668 Anna Zuzana Apolonie Khuenová, rozená z Meggau

1668 – 1672 Humprecht Jan Černín z Chudenic

1672 – 1685 Tomáš Zacheus Černín z Chudenic

1685 – 1691 Ferdinand Arnošt z Herbersteinu

1691 – 1729 Václav z Herbersteinu

1729 – 1731 Leopold Karel z Herbersteinu

1731 – 1753 Karel Josef z Herbersteinu

1753 – 1809 Josef Jan z Herbersteinu

1809 - 1816 Josef František Herberstein – Moltke

1816 – 1837 Otto Herberstein – Moltke

1837 – 1846 soudní spory o dědictví

1846 1897 Ferdinand Wenzel-Sternbach

1897 – 1918 Leopold Wenzl-Sternbach st.

1918 - 1945 Leopold Wenzl-Sternbach ml.

1945 – dosud  Česká republika