Publikace z nakladatelství NPÚ, ve kterých si přečtete o Landštejnu nebo se v nich dozvíte více o metodách a práci v Národním památkovém ústavu.

45 výsledků

Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

1 970 Kč

Detail

Památky jižních Čech 6

250 Kč

Detail

Památky jižních Čech 8

250 Kč

Detail

Památky jižních Čech 10

248 Kč

Detail

Kachlová kamna v jižních Čechách

650 Kč

Detail

Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek

0 Kč

Detail

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

0 Kč

Detail

Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér

0 Kč

Detail

Typologie historické kulturní krajiny České republiky

0 Kč

Detail

Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století

0 Kč

Detail

Repliky oken v památkových zónách

199 Kč

Detail

Metodika prezentace zbraní a zbroje

120 Kč

Detail

Metodika stavebněhistorického průzkumu

300 Kč150 Kč

Detail

Sepulkrální památky v praxi památkové péče

110 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

0 Kč

Detail

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

0 Kč

Detail

Projektování obnovy stavebních památek

145 Kč

Detail

Novostavby v památkově chráněných sídlech

60 Kč

Detail

Epigrafika v památkové péči

45 Kč

Detail

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat