Bezpečnostní opatření k omezení šíření koronaviru

V areálu hradu kromě vnitřních prostor expozice ve vstupní bráně se můžete pohybovat bez ochrany dýchacích cest.

U pokladny i u WC je připravena desinfekce.

Do prostoru archeologické expozice ve vstupní bráně můžete vstoupit pouze s ochranou dýchacích cest.

Nezlobte se na zaměstnance Správy hradu, pokud Vás upozorní na potřebu zachovávat  hygienická opatření. Chráníte jimi sebe i nás.

Děkujeme za ohleduplnost.

Pokyny pro návštěvníky
 

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
  • Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.