Archeologie

Archeologické výzkumy probíhaly na hradě Landštejně několik desetiletí a stále nejsou u konce.

Archeologické výzkumy a nálezy z nich tvoří velkou část prezentace hradu Landštejna. Na hradě nezůstaly zachovány téměř žádné vnitřní prostory ani jejich zařízení, tak poznatky o životě zde získáváme právě z nalezených předmětů. A těch je na Landštejně veliké množství.

Některé ze zajímavých nálezů vystavujeme v expozici ve vstupní bráně. Doplňují je tématické panely, na nichž se dovíte mnohé ze života člověka 13. - 18. století.

Archeologické průzkumy se konaly na hradě Landštejně od 80. let 20. století. Celé okolí i vnitřní prostor hradu byly systematicky probádány a přinesly do poznání stavby i života na hradě mnoho nového, zajímavého i převratného.

Archeologické práce ve východním gotickém parkánu  prokázaly, že od počátku stavby bylo jasné, jak bude jádro hradu vypadat. Přestože se jeho jednotlivé části (velká věž bergfrit, malá věž kaplová i palác) stavěly každá zvlášť, jejich základy jsou provázané. V prostoru gotického parkánu se také našly nejstarší keramické zlomky ze 13. století, většinou se jedná o zásobnice.

 

Unikátními nálezy, které svědčí o vysoké úrovni na hradě žijících obyvatel, jsou například střepy gotického poháru s nálepy, zlomky loštických pohárků (jejich nálezy v Jižních Čechách jsou vzácné) i gotické kamnové kachle.

Přestože většina areálu hradu byla již archeologicky prozkoumána, stále zůstávají místa, která na své objevení teprve čekají. Jedním z nich byla i stará hradní studna umístěná v jednom ze sklepů. Jedná se o místo, kde se mohla nacházet stará hradní kuchyně.

Studna byla prozkoumána v roce 2018, vyčištěna speleology,  a vydala zajímavé nálezy. Zcela na dně se nacházelo 60 kusů kamenných dělových koulí různých velikostí od 3,5 kg až po 21,5 kg. Jedna z velkých koulí nese také kamenickou značku zatím nejasného původu.

Ze studny byly také vytahány velké kusy dřeva, jehož dendrologická analýza určila, že se jedná o jedle, které byly pokáceny v roce 1592.