Landštejn bez lešení

Po třech letech je možné vidět hrad Landštejn opět bez lešení.

V letech 2019 - 2022 probíhaly na Landštejně opravy některých vnějších zdí. Opravy byly ukončeny v létě 2022. Opravené stěny kontrastují s těmi, na kterých je stále ještě cementová malta.

Po pěti letech restaurátorských zásahů je opět otevřena románská kaple. Není však přístupná volně, jako celý areál, ale v novém návštěvnickém okruhu HRAD A KAPLE.